Tag Archives: szkoły językowe

Kursy językowe według Stanag6001

NOTE: This article is entirely in Polish since it is addressed to the Polish audience. It deals with Polish institutions offering language courses according to Stanag6001. If you are still interested, use e.g. Google translate features for getting know the content.

soldiers-black

Kursy językowe według Stanag6001

Niezależnie od tego, jak niefortunne jest to sformułowanie, większość kursów językowych przygotowujących do egzaminów resortowych MON, jest określana właśnie tym mianem: „Kursy językowe według Stanag6001”. Jest to termin mylący potencjalnie zainteresowanych tymi kursami, czy samych osób je organizujących. Samo porozumienie standaryzacyjne Stanag6001 nie określa bowiem ani jak ma wyglądać egzamin sprawdzający poziom znajomości danego języka, ani tym bardziej jak ma wyglądać sam kurs. Liczy się sam efekt końcowy, czyli czy student reprezentuje wymagany poziom znajomości języka, co jest główną i praktycznie jedyną treścią dokumentu, na który  wszyscy z rynku „angielskiego wojskowego” się powołują.

W Polsce, podstawą do organizacji kształcenia językowego i egzaminowania ze znajomości języków obcych w Wojsku Polskim jest parę dokumentów różnego szczebla. Od najważniejszych do pomniejszych można wyróżnić:

  • „Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 501/MON z dn. 29.12.2010 r.”
  • „Plan Kształcenia i Egzaminowania ze Znajomości Języków Obcych w Resorcie Obrony Narodowej” (na każdy rok kalendarzowy).
  • „Ramowy Program Nauczania Języka Angielskiego w Siłach Zbrojnych RP, Edycja III /Poziomy 1 -3 wg STANAG 6001” (Wprowadzony Decyzją Nr 28 Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON z dn. 5 listopada 2009 r.)
  • „Ramowy i Szczegółowy Program Nauczania Języka Angielskiego w… [Rodzaj Wojsk]”. Każdy Rodzaj Wojsk opracowuje taki program dla podległych jednostek i zazwyczaj oddzielnie na każdy poziom znajomości.
  • „Regulamin Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych MON”
  • „Regulamin Nieetatowej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych” (reguluje sposób przeprowadzania egzaminów na poziomie 1 i 2 przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, rektorów – komendantów uczelni wojskowych, Komendanta Głównemu ŻW oraz Dowódcę Garnizonu Warszawa, czyli osoby funkcyjne, którym Minister nadał takie uprawnienia w stosownej decyzji).

W moim zestawieniu nie wspomniałem nawet o samym porozumieniu, czyli „Stanag6001”, bo to chyba jest oczywiste. O ile pięć pierwszych dokumentów można odnaleźć w Internecie, to ten ostatni jest już wiedzą tajemną, tylko dla wtajemniczonych i bezpośrednio zainteresowanych. Dla lektorów języka angielskiego i studentów najważniejsze są Continue reading “Kursy językowe według Stanag6001” »