Tag Archives: military events

Military abbreviations

Military abbreviations – basic rules

Recently, I have worked at some military exercise prepared mainly by the Polish personnel. Although there were some American native speakers involved in the exercise preparation, some linguistic mistakes and minor errors could be found in the source documents. Even when I ignored some typos, there still were many occurrences of mistakes I could analyse from the point of view of linguist. That is how I collected interesting materials for my thesis on translation mistakes. Here are my observations on the usage of military abbreviations.

Soldiers love acronyms

The most striking feature of the texts I had opportunity to work on, was a poor handling of the abbreviations. It goes without saying that the military community loves abbreviations but few users can really manage to introduce them in a proper way. Here are the main sins of the military users of English.

Plural nouns in the abbreviations

First of all, the ubiquitous apostrophe tends to appear in any plural form of the nouns it abbreviates, e.g. “SOTG’s“. Since the apostrophe here does not indicate genetive relationship, all the author had to do was to omit the apostrophe. “SOTGS” is not the proper form either since it suggests that a letter “S” is a part of the expression being abbreviated, not the plural form indicator. To make the acronym comprehensible and unambiguous it should read “SOTGs.”

The proper article

Any abbreviation not standing for a proper name or the unique phenomenon should be preceded by the article matching the initial sound not the initial character. That is why such abbreviations as EOD, IED, etc. require “an” at the beginning. For the same reason such an abbreviation as UAV requires “a“.

Usage of capital letters

If we use only capital letters to create any abbreviation, at the same time we limit our chances to make the readers guess what expression we are trying to code. If you know two meanings of “POL” (Petrol Oil Lubricants vs. Pattern of Life), the abbreviation written as above, may convey both meanings. The context will decide what meaning should be the right one in a given situation. But if we write it as “PoL” we can eliminate the logistic context immediately, suggesting that “o” stands for a preposition, which makes “Pattern of Life” the only possible option here.

Thousands of acronyms and abbreviations make the soldier’s life hard enough. Do not make it harder by creating or just using existing abbreviations in a careless manner. If you follow these simple rules, any document will be more clear, even to a rookie.

You can find thousands of military abbreviations and acronyms in one file here.

Egzamin z angielskiego – poziom 4

Egzamin z angielskiego – poziom 4

Witam serdecznie entuzjastów języka angielskiego i od razu przekazuję ważną nowinę. W Łodzi, 18.12.2012r. odbędzie się egzamin eksternistyczny z języka angielskiego na poziomie SLP 4444 (SPJ 4444). To już niewiele czasu zostało aby oficjalnie zostać zgłoszonym do tego egzaminu, więc pamiętajcie aby Wasz pracodawca (organ kadrowy lub szkoleniowy) wysłał wyżej odpowiednie zgłoszenie drogą służbową. Zbiorcze zgłoszenia z rodzajów wojsk spływają wtedy do Łodzi do CKEJO MON. Zgłoszenia takie mogą wysłać jedynie upoważnione do tego podmioty, czyli:

  •  Wydział Kształcenia Językowego DWLąd dla Wojsk Lądowych, tel. 878 150;
  • Szefostwo Szkolenia Morskiego dla Marynarki Wojennej –  tel. 263 229;
  • Oddział Personalny Dowództwa Sił Powietrznych dla Sił Powietrznych – tel. 825 482;
  • Oddział Personalny dla IWSZ – tel. 416 449;
  • Oddział Szkolenia dla DWS – tel. 132 372.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na egzamin dostaną informację zwrotną do organu zgłaszającego lub bezpośrednio do jednostki żołnierza (WLąd).

Egzamin z angielskiego – testy

Ponieważ jestem zaangażowany w ten egzamin, na stronie umieszczę do tego czasu materiały pomocnicze – testy, dodatkowe materiały, ćwiczenia. Czasu jest niewiele więc zachęcam do szybkiego studiowania. Odradzam podchodzenie do egzaminu z marszu. Jak każdy egzamin, ma on swój specyficzny układ, z którym trzeba się po prostu obyć.

Egzamin wojskowy z angielskiego – przygotowanie do egzaminu

Nie znamy i nie promujemy  jedynie słusznego sposobu przygotowania do egzaminu. Dysponujemy jednak dużym  doświadczeniem metodycznym i wiedzą z zakresu wojskowego słownictwa specjalistycznego. Jako nauczyciele angielskiego z wojskowym doświadczeniem zawodowym chętnie pomożemy w przygotowaniu do egzaminów resortowych.

Wojskowy angielski – lekcje przez Skype

Prowadzimy lekcje przez Skype w dogodnych godzinach i zawsze w formie dopasowanej do indywidualnych potrzeb i wymagań studenta. Ze względu na popularność takich zajęć, prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu. Program przygotowujący do egzaminu resortowego, niezależnie od ilości lekcji, składa się w ok. 80% z zajęć z języka ogólnego i ok. 20% z zagadnień specjalistycznych (format egzaminu resortowego, słownictwo i zagadnienia wojskowe). Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie firmowej szkoły języka angielskiego w Warszawie.

Back home – happy return

Hello everybody!

I’s been a long time since I posted anything here. It’s because of my personal engagement in many international military exercises and my vacations of course.

Since I’m back home, it’s time to get back to my passion that is foreign languages, English in particular. You can expect more STANAG 6001 tests to be published along with some more extensive materials and useful hints. Currently I’m working on adding some listening materials, which you may have noticed my site is lacking. Copyright issues of course – that’s the reason. As soon as I record my own samples I will upload them at your disposal.

PS.

Special thanks to Marc  for teaching me American football rules. I have never cared about that American game but now, since I learnt the rules, it seems more approachable and enjoyable to me. I’m telling you, man – we are TEAM AWESOME! Hope we will work together again.

Picture of TEAM AWESOME

TEAM AWESOME – the bald shift 🙂