Tag Archives: kursy językowe według Stanag6001

E-learning platform

An e-learning platform

If you follow us on Facebook you already know that an e-learning platform on our website was planned to be launched. That time is now! We are glad to announce that since 11NOV16 you can use this platform to study English and prepare for the military English exams better.

What can you do with it?

First of all, it is a new technical solution, which allows the content offered to be organized in the proper way with multiple forms of exercises. But the feature you will enjoy most is its fully automated, interactive content management. Once the lessons and connected activities are uploaded, you can freely browse through them, try them and store the history of your performance. The platform offers much more than we could possibly provide on this website. Anytime you decides so, you do the lessons. Have a break, then return and you can continue from the moment you stopped.

What is available?

It took many weeks to develop the platform as a tool, another couple of weeks to design the first courses. As the starting package we offer “Introduction to Stanag6001 course – level 3” and “A sample lesson – briefings“. The content in development is either not visible yet, or not accessible for the students. You can enter the platform by clicking the “e-learning” tab on the website. You would be automatically logged in as “a guest” with “student” status and privileges.

A guest, a student, or an authenticated user?

The platform differentiates its users depending on their status. If you only want to preview the content, it is enough to be a guest there (default option). If you think about studying seriously, we encourage you to register and become “an authenticated user”. Since that moment you can enjoy your personalised account, gradebook, progress tracking, hidden features, quizzes and many more. Your status is your choice – decide to register any moment you wish. It takes a minute of your time, one e-mail and that’s it!

What is next?

To do the available lessons you need approximately 1 hour. Then, we regret to say that, you must wait a bit for more. The course development and publishing take time! On our priority list, level 3 is the first one. We simply listen to our fans’ suggestions and they decided what should be developed first. On our Facebook fanpage we launched a survey and most of you voted for level 3. This level course will be developed till the end of 2016 in full. Next year, different level resources may appear, but not earlier. Remember, you have the influence on our offer – find the following survey on Facebook and cast your vote.

platforma_ankieta

We understand that using a new tool is sometimes painful to learn. That is why we plan to develop a tutorial on how to use the e-learning platform properly, how to discover its features. Another idea is to organize a webinar where we could guide all who cares on the platform features. That option depends on your interest, expressed in another survey on Facebook – look for it there and cast your vote, or write an e-mail requesting it.

Not only for students

The platform offers many functionalities. Actually, most of them are meant for teachers and course managers. If you teach English and want to have an e-platform for your teaching, just request a teacher’s account and specify your needs in a separate e-mail. We are open to such a cooperation. The platform is for free, no hidden costs! If you develop your own content, you can decide who is using it, how you handle the lessons, grade your students, etc. Our admin will just take care of the content compliance with a common sense, netiquette, and political correctness. We do not want to be associated with an improper or bad quality content. You can freely develop your own brand though.

Kursy językowe według Stanag6001

NOTE: This article is entirely in Polish since it is addressed to the Polish audience. It deals with Polish institutions offering language courses according to Stanag6001. If you are still interested, use e.g. Google translate features for getting know the content.

soldiers-black

Kursy językowe według Stanag6001

Niezależnie od tego, jak niefortunne jest to sformułowanie, większość kursów językowych przygotowujących do egzaminów resortowych MON, jest określana właśnie tym mianem: „Kursy językowe według Stanag6001”. Jest to termin mylący potencjalnie zainteresowanych tymi kursami, czy samych osób je organizujących. Samo porozumienie standaryzacyjne Stanag6001 nie określa bowiem ani jak ma wyglądać egzamin sprawdzający poziom znajomości danego języka, ani tym bardziej jak ma wyglądać sam kurs. Liczy się sam efekt końcowy, czyli czy student reprezentuje wymagany poziom znajomości języka, co jest główną i praktycznie jedyną treścią dokumentu, na który  wszyscy z rynku „angielskiego wojskowego” się powołują.

W Polsce, podstawą do organizacji kształcenia językowego i egzaminowania ze znajomości języków obcych w Wojsku Polskim jest parę dokumentów różnego szczebla. Od najważniejszych do pomniejszych można wyróżnić:

  • „Decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 501/MON z dn. 29.12.2010 r.”
  • „Plan Kształcenia i Egzaminowania ze Znajomości Języków Obcych w Resorcie Obrony Narodowej” (na każdy rok kalendarzowy).
  • „Ramowy Program Nauczania Języka Angielskiego w Siłach Zbrojnych RP, Edycja III /Poziomy 1 -3 wg STANAG 6001” (Wprowadzony Decyzją Nr 28 Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON z dn. 5 listopada 2009 r.)
  • „Ramowy i Szczegółowy Program Nauczania Języka Angielskiego w… [Rodzaj Wojsk]”. Każdy Rodzaj Wojsk opracowuje taki program dla podległych jednostek i zazwyczaj oddzielnie na każdy poziom znajomości.
  • „Regulamin Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych MON”
  • „Regulamin Nieetatowej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych” (reguluje sposób przeprowadzania egzaminów na poziomie 1 i 2 przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, rektorów – komendantów uczelni wojskowych, Komendanta Głównemu ŻW oraz Dowódcę Garnizonu Warszawa, czyli osoby funkcyjne, którym Minister nadał takie uprawnienia w stosownej decyzji).

W moim zestawieniu nie wspomniałem nawet o samym porozumieniu, czyli „Stanag6001”, bo to chyba jest oczywiste. O ile pięć pierwszych dokumentów można odnaleźć w Internecie, to ten ostatni jest już wiedzą tajemną, tylko dla wtajemniczonych i bezpośrednio zainteresowanych. Dla lektorów języka angielskiego i studentów najważniejsze są Continue reading “Kursy językowe według Stanag6001” »