Reading tests – how to approach them

Reading comprehension tests

Many tests have been already published here, but never any hints on how to do these lightbulbparticular tests. I do clarify on that but only face-to-face with my students. Based on the lessons already conducted, I prepared a bunch of tips you should find handy. The presentation below is based on level 3 exam with the main focus on task 1. Firstly, texts in task one are short so it’s easier to analyze them, secondly if you do task one correctly, you will have almost the required number of points to pass the exam. The presentation (and this post alike) is bilingual; each slide is played twice: in English and Polish, to be sure that the Polish students will understand all nuances.

The slides will lead you through the desired way of reasoning which will help you find the good answer. Once you learn the proper methodology, you will be able to deal with the subsequent two slides with some tasks for you. Some hints are still given, but the whole process is up to you. Finally, general prompts are on the last slide which should shape up your preparation and expectations. Good luck!


Wiele testów już tu publikowaliśmy ale nigdy żadnych wskazówek jak je rozwiązywać. Wprawdzie udzielamy takich wskazówek ale zawsze odbywało się to przy osobistym kontakcie ze studentami. Bazując na przeprowadzonych lekcjach, przygotowaliśmy dla was zbiór przydatnych porad. Poniższa prezentacja została oparta na egzaminie z poziomu 3 i skupia się na zadaniu pierwszym. Po pierwsze, dlatego, że w zadaniu 1 mamy do czynienia z krótkimi tekstami, które łatwiej przeanalizować, a po drugie jeśli dobrze wykonamy to zadanie, to już mamy prawie całą wymaganą ilość punktów, wymaganą do zaliczenia. Prezentacja (jak i sam post) są wykonane w dwóch językach: po angielsku i po polsku. Chcieliśmy być pewni, że polscy studenci zrozumieją wszystkie niuanse językowe, które zostały omówione na przykładzie tekstów.

Slajdy przeprowadzą was przez pożądany tok rozumowania, co pomoże wam znaleźć właściwą odpowiedź. Jeśli już opanujecie właściwą metodologię rozwiązywania testu, to kolejne dwa slajdy z krótkimi zadaniami nie będą problemem. Wprawdzie wciąż znajdziecie tam parę wskazówek, ale cały proces wyboru poprawnej odpowiedzi zależy już od was. Ostatni slajd zawiera dodatkowo kilka ogólnych uwag, które pomogą wam w samych przygotowaniach do egzaminu i powinny zweryfikować wasze oczekiwania. Powodzenia!

Google Chrome users must use different browser to play the presentation or go to SlideShare website here, where it is played properly.