Category Archives: Military news

Level 3 – a new exam model in Poland

New… but old

I must be honest with you – that exam model is not that new because Polish Armed Forces School of Languages (PAFSL) introduced it as early as September, 2015. Even though I decided to describe it as “new” because some of you, accustomed to the older exam model, while trying to confirm or upgrade your language certificate, might be surprised during the exam. Those who took last exam some years ago, must adjust now to Continue reading “Level 3 – a new exam model in Poland” »

Military abbreviations

Military abbreviations – basic rules

Recently, I have worked at some military exercise prepared mainly by the Polish personnel. Although there were some American native speakers involved in the exercise preparation, some linguistic mistakes and minor errors could be found in the source documents. Even when I ignored some typos, there still were many occurrences of mistakes I could analyse from the point of view of linguist. That is how I collected interesting materials for my thesis on translation mistakes. Here are my observations on the usage of military abbreviations.

Soldiers love acronyms

The most striking feature of the texts I had opportunity to work on, was a poor handling of the abbreviations. It goes without saying that the military community loves abbreviations but few users can really manage to introduce them in a proper way. Here are the main sins of the military users of English.

Plural nouns in the abbreviations

First of all, the ubiquitous apostrophe tends to appear in any plural form of the nouns it abbreviates, e.g. “SOTG’s“. Since the apostrophe here does not indicate genetive relationship, all the author had to do was to omit the apostrophe. “SOTGS” is not the proper form either since it suggests that a letter “S” is a part of the expression being abbreviated, not the plural form indicator. To make the acronym comprehensible and unambiguous it should read “SOTGs.”

The proper article

Any abbreviation not standing for a proper name or the unique phenomenon should be preceded by the article matching the initial sound not the initial character. That is why such abbreviations as EOD, IED, etc. require “an” at the beginning. For the same reason such an abbreviation as UAV requires “a“.

Usage of capital letters

If we use only capital letters to create any abbreviation, at the same time we limit our chances to make the readers guess what expression we are trying to code. If you know two meanings of “POL” (Petrol Oil Lubricants vs. Pattern of Life), the abbreviation written as above, may convey both meanings. The context will decide what meaning should be the right one in a given situation. But if we write it as “PoL” we can eliminate the logistic context immediately, suggesting that “o” stands for a preposition, which makes “Pattern of Life” the only possible option here.

Thousands of acronyms and abbreviations make the soldier’s life hard enough. Do not make it harder by creating or just using existing abbreviations in a careless manner. If you follow these simple rules, any document will be more clear, even to a rookie.

You can find thousands of military abbreviations and acronyms in one file here.

NATO training centres

Education in NATO

Recently I have searched for some specific information on the NATO approach to education of the military personnel. NATO-founded and NATO-sponsored centres of education are nothing new in the history of the Alliance but the recent boom in the training facilities deserves special emphasis. With the multiple Centres of Excellence (COE), these already being operational and those in development, NATO sets up a new standard for international education of the military-related personnel. NATO decided to depart from the concept of NATO-founded and NATO-sponsored facilities and adopted the idea of nationally founded but NATO-accredited centres. Since it is a relatively new idea of the allies it is hard to find any summary or the assessment of the performance of the COEs.

In my search for a summary of educational effort within NATO I was unsuccessful to find any statistics in function of time which would gather all educational (and transformational) NATO effort in one simple chart, report, table, etc. That kind of summary was exactly what I needed for the paper I was working on. So I surfed through different official websites and gathered all information I needed in one table you can see below. Continue reading “NATO training centres” »

Egzamin z angielskiego – poziom 4

Egzamin z angielskiego – poziom 4

Witam serdecznie entuzjastów języka angielskiego i od razu przekazuję ważną nowinę. W Łodzi, 18.12.2012r. odbędzie się egzamin eksternistyczny z języka angielskiego na poziomie SLP 4444 (SPJ 4444). To już niewiele czasu zostało aby oficjalnie zostać zgłoszonym do tego egzaminu, więc pamiętajcie aby Wasz pracodawca (organ kadrowy lub szkoleniowy) wysłał wyżej odpowiednie zgłoszenie drogą służbową. Zbiorcze zgłoszenia z rodzajów wojsk spływają wtedy do Łodzi do CKEJO MON. Zgłoszenia takie mogą wysłać jedynie upoważnione do tego podmioty, czyli:

  •  Wydział Kształcenia Językowego DWLąd dla Wojsk Lądowych, tel. 878 150;
  • Szefostwo Szkolenia Morskiego dla Marynarki Wojennej –  tel. 263 229;
  • Oddział Personalny Dowództwa Sił Powietrznych dla Sił Powietrznych – tel. 825 482;
  • Oddział Personalny dla IWSZ – tel. 416 449;
  • Oddział Szkolenia dla DWS – tel. 132 372.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na egzamin dostaną informację zwrotną do organu zgłaszającego lub bezpośrednio do jednostki żołnierza (WLąd).

Egzamin z angielskiego – testy

Ponieważ jestem zaangażowany w ten egzamin, na stronie umieszczę do tego czasu materiały pomocnicze – testy, dodatkowe materiały, ćwiczenia. Czasu jest niewiele więc zachęcam do szybkiego studiowania. Odradzam podchodzenie do egzaminu z marszu. Jak każdy egzamin, ma on swój specyficzny układ, z którym trzeba się po prostu obyć.

Egzamin wojskowy z angielskiego – przygotowanie do egzaminu

Nie znamy i nie promujemy  jedynie słusznego sposobu przygotowania do egzaminu. Dysponujemy jednak dużym  doświadczeniem metodycznym i wiedzą z zakresu wojskowego słownictwa specjalistycznego. Jako nauczyciele angielskiego z wojskowym doświadczeniem zawodowym chętnie pomożemy w przygotowaniu do egzaminów resortowych.

Wojskowy angielski – lekcje przez Skype

Prowadzimy lekcje przez Skype w dogodnych godzinach i zawsze w formie dopasowanej do indywidualnych potrzeb i wymagań studenta. Ze względu na popularność takich zajęć, prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu. Program przygotowujący do egzaminu resortowego, niezależnie od ilości lekcji, składa się w ok. 80% z zajęć z języka ogólnego i ok. 20% z zagadnień specjalistycznych (format egzaminu resortowego, słownictwo i zagadnienia wojskowe). Dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie firmowej szkoły języka angielskiego w Warszawie.